जिल्हा परिषदेंतर्गत रद्द झालेल्या पद भरतीचे परिक्षा शुल्क परत मिळणार

उमेदवारांनी माहिती अद्यावत करावी

गडचिरोली : जिल्हा परिषदेअंतर्गत मार्च-2019 आणि ऑगस्ट-2021 मधील गट-क तथा आरोग्य विभागाच्या पदभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 21 ऑक्टोबर 2022 अन्वये रद्द केली आहे. या पदभरतीच्या जाहिरातीनुसार अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा शुल्क परत केले जाणार आहे.

त्यासाठी उमेदवारांनी https://maharddzp.com या संकेतस्थळावर आवश्यक माहिती भरावी. त्या अनुषंगाने परिक्षा शुल्क त्यांच्या बँक खात्यावर परत करण्यात येणार आहे. ज्या उमेदवारांनी यापुर्वी माहिती भरलेली आहे, अशा उमेदवारांनी स्वत:चे बँक खाते क्रमांक नमुद करुन माहिती अद्यावत करावी, अशी सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

उमेदवारांनी चुकीची माहिती भरल्यास परिक्षा शुल्क त्यांच्या बँक खात्यावर परत मिळू शकणार नाही आणि उमेदवारांकडून प्राप्त कोणतीही तक्रार ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, असे जिल्हा परिषद पदभरती निवड समितीचे सदस्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर शेलार यांनी कळविले.