गोंडवाना विद्यापीठात तब्बल 482 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास दिली मंजुरी

विद्यापीठाच्या अधिसभेची वार्षिक सभा

गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठ येथे कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिसभेच्या वार्षिक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या अधिसभेमध्ये विद्यापीठाच्या आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 482 कोटी रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. या सभेला प्र-कुलगुरू डॉ.श्रीराम कावळे आणि कुलसचिव डॉ.अनिल हिरेखन प्रामुख्याने उपस्थित होते.

विद्यापीठाचे आर्थिक नियोजन, विद्यमान आणि भविष्यातील शैक्षणिक योजना याबाबत अधिसभा हे विद्यापीठाचे प्रमुख प्राधिकरण आहे. विद्यापीठामार्फत विद्यार्थ्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी अनेक कल्याणकारी व विद्यार्थी हिताच्या योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांचा या बजेटमध्ये समावेश आहे.

विद्यापीठाचे आर्थिक वर्ष 2023-24 चे सुधारित व आर्थिक वर्ष 2024-25 चे मुळ वार्षिक अंदाजपत्रक महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 अन्वये, तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ समान लेखा संहिता-2012 तरतुदीच्या अधिन राहून चार भागात तयार करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात 482 कोटी रुपयांचे आगम येणे अपेक्षित असून 510 कोटी रुपयांचे शोधन अपेक्षित आहे. म्हणजेच, 28 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प आहे.

विविध योजनांसाठी निधीची तरतूद

विद्यार्थी विकास विभागांतर्गत कमवा व शिका योजनेकरीता 30 लाख, वीर बाबुराव शेडमाके कमवा व शिका उद्योजक योजनेकरीता 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभागांतर्गत मूळ अर्थसंकल्पात क्रीडा अकॅडमीकरीता 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यापीठ परिक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच पदवीधर विभागांतर्गत प्रयोगशाळेकरीता 1 कोटी 25 लाखांची तरतूद, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य विभागांतर्गत लघु संशोधन प्रकल्पाकरीता 35 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य, केंद्र सरकारसह इतर प्रकल्पांमधून येणार अनुदान

विद्यापीठाचे न्याय नामांकन झाल्यामुळे विद्यापीठात पीएम उषा योजनेअंतर्गत 104 कोटींचा निधी, अडपल्ली परिसर विकासासाठी राज्य शासनाकडून अंदाजीत 65 कोटी, चंद्रपूर उपकेंद्र परिसर विकासासाठी अंदाजित 22 कोटी, जनसंवाद प्रयोगशाळेकरिता अंदाजित 9.61 कोटी रुपये, कौशल्य विकास कार्यक्रमाकरिता 16 लाख, येणाऱ्या आर्थिक वर्षात प्राप्त होणार आहेत.

कौशल्य विकासाअंतर्गत सीआयआयआयटी (CIIIT) साठी विद्यापीठ परिसरात रुपये 170 कोटींची गुंतवणूक या आर्थिक वर्षात होणार आहे. अल्फा अकॅडमी प्रकल्पांतर्गत अंदाजित 1.60 कोटी, जिल्हा नियोजन प्रशासनाकडून सोलर सिस्टीम प्रकल्पाकरिता अंदाजित 1.1 कोटीचा निधी, तसेच परीक्षा उपकरणांसाठी अंदाजित रुपये 1.5 कोटी, प्रशिक्षण केंद्रासाठी 4 कोटीचा निधी, NIEPA अंतर्गत रुपये 3 लाख रुपये, TRICEF अंतर्गत रु. 25 लाख, तर TRTI अंतर्गत रुपये 25 लाख रुपये इतका निधी या आर्थिक वर्षात प्राप्त होणार आहे. तसेच एकल प्रकल्पांतर्गत रुपये 3 कोटीचा निधी या आर्थिक वर्षात प्राप्त झाला आहे. आदिवासी अध्यासन केंद्राकरिता रुपये 3 कोटी प्राप्त झाले आहे. अल्फा अकॅडमी प्रकल्पांतर्गत प्रयोगशाळेकरीता रु.76 लाख या आर्थिक वर्षात प्राप्त झाले आहेत.

विविध अध्यासन केंद्रांनाही निधी

विद्यापीठामध्ये सुरू असलेले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन केंद्र, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामगीता अध्यासन केंद्र, आदिवासी अध्यासन केंद्र, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज अध्यासन केंद्र, एकात्म मानवतावाद अध्यासन केंद्र, वामनदादा कर्डक अध्यासन केंद्र, छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन केंद्र व महात्मा फुले अध्यासन केंद्र या अध्यासन केंद्रांना प्रत्येकी 10 लाख, तर आदिवासी अध्ययन केंद्राकरीता 25 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.