अवैधपणे गौण खनिज काढणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय भरारी पथक

प्र.जिल्हाधिकारी भाकरे यांचा पुढाकार

गडचिरोली : जिल्ह्यातील नदीपात्रांमधून आणि इतर ठिकाणाहून होणाऱ्या अवैध गौण खनिज खननाला आळा घालण्याकरीता आणि शासकीय महसुलाचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी जिल्हास्तरीय भरारी पथकाची नेमणूक केली आहे. या भरारी पथकात तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तलाठी आणि महसूल सहाय्यक यांचा समावेश आहे.

भरारी पथकाला अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने तत्काळ कारवाई करणे, संबंधित ठिकाणी भेट देवून मौका पंचनामा, जप्तीनामा करणे, उपस्थितांचे जवाब घेणे व खनन झालेल्या ठिकाणच्या तालुक्याचे तहसीलदार, उपअधिक्षक भूमी
अभिलेख यांच्या उपस्थितीत मोजणी करून पंचनामे तयार करणे, कारवाईच्या वेळेस आवश्यकता वाटल्यास पोलिस संरक्षण घेणे, केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने सविस्तर अहवाल अभिप्रायासह व अभिलेख उपजिल्हाधिकारी यांना तातडीने सादर करणे, प्राप्त तक्रारी व त्यावर केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने विहित नोंदवहीत नोंदी ठेवणे, आदी जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण कारवाईदरम्यान गोपनियता बाळगण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.